Czaplówka » Aktualności » INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

  1. WYNIKI

Przypominamy,

że wszyscy tegoroczni maturzyści mogą sprawdzić wyniki egzaminu maturalnego od 5 lipca br. od godz. 8.30 po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą loginu i hasła, który otrzymaliście Państwo w maju.

Istnieje także możliwość sprawdzenia wyników egzaminu maturalnego od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.

  1. ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Odbiór świadectw dojrzałości , aneksów /zaświadczeń do świadectw będzie możliwy w sekretariacie szkoły

– 05 lipca 2021 r. w godzinach 9:30- 13:00,

– 07 lipca 2021 r. w godzinach 9:30- 13:00,

–  09 lipca 2021 r. w godzinach 9:30- 13:00,

– a od 12 lipca  2021 r. w godzinach pracy sekretariatu.

UWAGA! Odbiór wyłącznie osobisty.

III. EGZAMIN POPRAWKOWY

  1. a) warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego

Zgodnie z Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021–AKTUALIZACJA2 z dnia 19 kwietnia 2021 roku zamieszczoną na stronie CKE pkt 3.8

  1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
  2. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12lipca 2021r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego zdanego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.
  3. b) termin egzaminu poprawkowego

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021r. (wtorek) o godzinie 9:00.

  1. c) oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego – do 12 lipca br. należy złożyć do dyrektora szkoły załącznik 7_2314.

 Załącznik dostępny w sekretariacie.


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *