Kategorie

Zapraszamy do szkolnej Biblioteki

BIBLIOTEKA  LO  CZYNNA:

Godziny pracy biblioteki – 16.00 do 19.00 w czasie zjazdów, w piątki.

Biblioteka proponuje linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi:

lektury.gov.pl, wolne lektury.pl

Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory, wskazuje źródła informacji.

Umożliwia korzystanie z informatycznego centrum informacyjno medialnego – ICIM

Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni, czytelni oraz ICIM.

Plan konsultacji kwiecień 2021

Plan konsultacji kwiecień 2021  

Tematy prac kontrolnych semestr letni

Aktualizacja (30.03.2021)

Semestr II, kl.I

Semestr IV, kl. II-3

Semestr IV, kl.II-4

Semestr VI, kl. III

Plan sesji egzaminacyjnej dla semestru zaocznego VI

Plan  Sesji egzaminacyjnej dla semestru zaocznego -VIkwiecień  09-24.04.2021r.

Lp. Przedmiot Egzamin pisemny lub/i

Egzamin ustny

Uwagi
1 j. polski 09.04.2021r.  
2 j. angielski 10.04.2021r.  
3 Matematyka 10.04.2021r.  
4 Geografia 23.04.2021r.  
5 Biologia 24.04.2021r.  
         

Plan konsultacji marzec 2021

Plan konsultacji marzec 2021