Kategorie

Zapraszamy do szkolnej Biblioteki

BIBLIOTEKA  LO  CZYNNA:

PIĄTKI (zjazdy)     –    16.30      –     18.30

Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory, wskazuje źródła informacji.

Umożliwia korzystanie z informatycznego centrum informacyjno medialnego – ICIM

Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni, czytelni oraz ICIM.

Zagadnienia, tematy prac kontrolnych, lektury.

Zagadnienia, tematy prac kontrolnych, lektury.

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Informacja

Zjazd 27-28 marca odbędzie się w formie zdalnej.

Instrukcje dla nauczyciela i ucznia.

Instrukcje dla nauczyciela

Instrukcja dla uczniów

Tematy prac kontrolnych dla klas III

Tematy prac kontrolnych dla klas III cz 1

Tematy prac kontrolnych dla klas III cz 2

Wpłaty czesnego

Wpłaty czesnego prosimy regulować z góry do dnia 10 każdego miesiąca przelewając na konto szkoły:

Santander Bank Polska S. A

95 1500 1096 1214 7000 8553 0000

Zespół Szkół Niepublicznych „Czaplówka” w Koszalinie

75-709 Koszalin

ul. Wojska Polskiego 83

W tytule przelewu należy koniecznie   podać:  imię i nazwisko słuchacza, klasa, czesne za  miesiąc ….. .