Kategorie

Zapraszamy do szkolnej Biblioteki

BIBLIOTEKA  LO  CZYNNA:

Godziny pracy biblioteki – 16.00 do 19.00 w czasie zjazdów, w piątki.

Biblioteka proponuje linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi:

lektury.gov.pl, wolne lektury.pl

Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory, wskazuje źródła informacji.

Umożliwia korzystanie z informatycznego centrum informacyjno medialnego – ICIM

Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni, czytelni oraz ICIM.

Tematy prac kontrolnych z języka angielskiego sem. II, IV i VI

Tematy prac kontrolnych z języka angielskiego sem. II, IV i VI

PLAN KONSULTACJI – 13-14 maja

PLAN KONSULTACJI – 13-14 maja (Aktualizacja 13.05.2022)

Tematy prac kontrolnych z informatyki -s. II

Tematy prac kontrolnych z informatyki semestr II

PLAN KONSULTACJI -22-23 kwietnia

PLAN KONSULTACJI -22-23 kwietnia