Kategorie

Zapraszamy do szkolnej Biblioteki

Poniedziałek – 15.30 – 16.30

Wtorek – 15.30 – 17.30

Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory, wskazuje źródła informacji.

Umożliwia korzystanie z informatycznego centrum informacyjno medialnego – ICIM

Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni, czytelni oraz ICIM.

Informacja

W okresie  wakacji  sekretariat  Prywatnego

LO dla Dorosłych w Lęborku będzie czynny

w dniach:

               od 26.06.2017 r. do 14.07.2017 r.

               od godz. 11.00 do godz. 15.00

oraz od   16.08.2017 r. do końca wakacji

                od godz. 11.00 do godz. 15.00.

W okresie od 17.07.2017 r. do 15.08.2017 r.

sekretariat będzie nieczynny

Szanowny Panie Dyrektorze, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele, Drodzy Słuchacze.

Kończy się kolejny, dwudziesty pierwszy, rok pracy naszej szkoły. Powstała ona z potrzeby utworzenia placówki umożliwiającej kontynuację nauki przez osoby dorosłe po 8- letniej szkole podstawowej, a następnie po gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. Mimo upływających lat wciąż realizujemy  główny cel: dawanie szansy tym, którzy na pewnym etapie swojego życia „rozminęli się” ze szkołą, aby potem do niej powrócić i szukać swojej własnej drogi do osiągnięcia sukcesu.

Drodzy Słuchacze, sądzę, że znaleźliście już swoją drogę, Wasza tu dziś obecność świadczy o tym najlepiej.

Nadszedł czas podsumowań, życzę, aby Wasze wyniki były jak najwyższe. Pamiętajcie jednak, abyście nigdy nie obawiali się porażek, miejcie odwagę, by popełniać błędy, gdyż to one właśnie poprowadzą Was do zwycięstwa i dzięki nim osiągniecie swoje cele. Wykorzystajcie ten czas, pracujcie dla swojej przyszłości.

Jak powiedział Albert Einstein : „Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić.” Nie możecie cofnąć straconych dni, ale możecie sprawić, aby kolejne były źródłem Waszej satysfakcji z realizacji zamierzeń.

Kończy się pewien etap w Waszym życiu, a to oznacza, że rozpoczyna się następny, nowe wyzwania, przeszkody i radości.

Życzę Wam, aby wiedza zdobyta w naszej szkole dawała poczucie bezpieczeństwa i pomogła osiągać sukcesy w pracy zawodowej. Wielu z Was zapewne odkryło w sobie nowe talenty i możliwości. Nie marnujcie tego, niech nie zabraknie Wam pasji i determinacji w ich rozwijaniu.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do efektywnej pracy naszej szkoły.

– Panu Dyrektorowi Naczelnemu doktorowi Zygmuntowi Czapli za zarządzanie i nadzorowanie działalności naszej placówki.

– Radzie Pedagogicznej za pogłębianie wiedzy i umiejętności słuchaczy oraz wskazywanie dróg samodzielnego rozwoju.

– Samorządowi Uczniowskiemu za aktywność w kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły.

Drodzy Absolwenci, tuż przed Waszymi egzaminami maturalnymi powtórzę tylko za Janem Pawłem II : „MIEĆ jest tylko o tyle istotne,

o ile wzbogaca twoje BYĆ.”

(Fotografie Krystyna Świątek)

Egzaminy semestralne – semestr IV PLO zaoczne

Lp. Przedmiot Egzamin pisemny Egzamin ustny Uwagi
1 j. polski 06.05.2017r. 26.05.2017r.  
2 j. angielski 20.05.2017r. 09.06.2017r  
3 Matematyka 02.06.2017r. 09.06.2017r.  
4 Geografia   19.05.2017r.  
5 Biologia   19.05.2017r.  
6 Historia i społeczeństwo   20.05.2017r.  

Egzaminy semestralne – semestr IV PLO wieczorowe

Lp. Przedmiot Egzamin pisemny Egzamin ustny Uwagi
1 j. polski 05.06.2017r. 13.06.2017r.  
2 j. angielski 06.06.2017r. 12.06.2017r.  
3 Matematyka 08.06.2017r. 12.06.2017r.  
4 Geografia   13.06.2017r.  
5 Historia i społeczeństwo   05.06.2017r.