Kategorie

Zapraszamy do szkolnej Biblioteki

BIBLIOTEKA  LO  CZYNNA:

Godziny pracy biblioteki – 16.00 do 19.00 w czasie zjazdów, w piątki.

Biblioteka proponuje linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi:

lektury.gov.pl, wolne lektury.pl

Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory, wskazuje źródła informacji.

Umożliwia korzystanie z informatycznego centrum informacyjno medialnego – ICIM

Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni, czytelni oraz ICIM.

Plan konsultacji 3-4 grudnia 2021r.

Plan konsultacji 3-4 grudnia 2021r.

Terminy egzaminów semestr V zaoczny

Lp. Przedmiot Pisemny Ustny
1 j. polski 04.12.2021r. 18.12.2021r.
2 j. angielski 03.12.2021r. 17.12.2021r.
3 Matematyka 04.12.2021r. 18.12.2021r.
5 Biologia 18.12.2021r.
6 Geografia 03.12.2021r.

Tematy prac kontrolnych semestr I, III, V- 4, V-3. Rok szk. 2021-22

Tematy prac kontrolnych semestr I, III, V- 4, V-3. Rok szk. 2021-22  (aktualizacja 25.11.2021)

Podstawy przedsiębiorczości – tematy prac kontrolnych (kl. I, sem.I)

Zagadnienia egzaminacyjne z języka polskiego – kl.I semestr I i kl.II semestr III

Plan Konsultacji – listopad

PLAN KONSULTACJI – listopad 02-11-2021