Kategorie

Zapraszamy do szkolnej Biblioteki

BIBLIOTEKA  LO  CZYNNA:

Godziny pracy biblioteki – 16.00 do 19.00 w czasie zjazdów, w piątki.

Biblioteka proponuje linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi:

lektury.gov.pl, wolne lektury.pl

Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory, wskazuje źródła informacji.

Umożliwia korzystanie z informatycznego centrum informacyjno medialnego – ICIM

Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni, czytelni oraz ICIM.

Plan konsultacji styczeń 2021

Plan konsultacji styczeń 2021

PLAN Sesji egzaminacyjnej dla semestru zaocznego – I i III

Lp. Przedmiot/semestr

pierwszy

Egzamin pisemny lub/i

Egzamin ustny

Uwagi
1 j. polski 18,12,2020
2 j. angielski 19,12,2020
3 Matematyka 22,01,2021
4 Historia 23,01,2021
5 WOS 23,01,2021
6 Chemia 23,01,2021
7 Biologia 23,01,2021
8 Geografia 23,01,2021
9 Fizyka 23,01,2021
10 Podstawa przedsiębiorczości 19,12,2020
11 Informatyka 22,01,2021

 

Lp. Przedmiot/semestr

3/czteroletni

Egzamin pisemny lub/i

Egzamin ustny

Uwagi
1 j. polski 23,01,2021
2 j. angielski 18,12,2020
3 Matematyka 19,12,2020
4 Historia 22,01,2021
5 Chemia 23,01,2021
6 Biologia 23,01,2021
7 Geografia 19,12,2020
8 Fizyka 23,01,2021

 

Lp. Przedmiot/semestr

3/trzyletnia

Egzamin pisemny lub/i

Egzamin ustny

Uwagi
1 j. polski 23,01,2021
2 j. angielski 22,01,2021
3 Matematyka 19,12,2020
4 Biologia 22,01,2021
5 Geografia 19,12,2020
6 Historia i społeczeństwo 23,01,2021

 

MATURA 2021

MATURA 2021

Zmiana godzin pracy sekretariatu

W dniach 30.12.2020 i 13.01.2021

sekretariat będzie czynny w godz. 9.00 do 13.00