Kategorie

Zapraszamy do szkolnej Biblioteki

BIBLIOTEKA  LO  CZYNNA:

PIĄTKI (zjazdy)     –    16.30      –     18.30

Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory, wskazuje źródła informacji.

Umożliwia korzystanie z informatycznego centrum informacyjno medialnego – ICIM

Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni, czytelni oraz ICIM.

Plan konsultacji grudzień i styczeń

Plan konsultacji grudzień i styczeń

Terminy egzaminów semestr V zaoczny

Terminy egzaminów

w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych w Lęborku

semestr V  zaoczny

roku szkolnego 2018/2019

Lp. Przedmiot Pisemny Ustny
1 j. polski 15.12.2018r. 19.01.2019r.
2 j. angielski 14.12.2018r. 18.01.2019r.
3 Matematyka 15.12.2018r. 18.01.2019r.
5 Biologia 15.12.2018r.

Terminy egzaminów semestr III zaoczny

Terminy egzaminów

w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych w Lęborku

semestr III  zaoczny

roku szkolnego 2018/2019

Lp. Przedmiot Pisemny Ustny
1 j. polski 14.12.2018r. 18.01.2019r.
2 j. angielski 15.12.2018r. 18.01.2019r.
3 Matematyka 15.12.2018r. 19.01.2019r.
4 Historia i społeczeństwo 14.12.2018r.
5 Biologia 19.01.2019r.
6 Geografia   —————— 19.01.2019r.

Terminy egzaminów semestr I zaoczny

Terminy egzaminów

w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych w Lęborku

semestr I zaoczny

roku szkolnego 2018/2019

Lp. Przedmiot Pisemny Ustny
1 j. polski 15.12.2018r. 18.01.2019r.
2 j. angielski 14.12.2018r. 18.01.2019r.
3 Matematyka 15.12.2018r. 19.01.2019r.
4 WOS 19.01.2019r.
5 Historia   19.01.2019r.
6 Chemia   15.12.2018r.
7 Biologia 15.12.2018r.
8 Geografia   18.01.2019r.
9 Fizyka 14.12.2018r.
10 Informatyka   14.12.2018r.
11 Podstawy przedsiębiorczości 19.01.2019r.