Czaplówka » REKRUTACJA

REKRUTACJA

Kategorie

Wymagana dokumentacja przy przyjęciu do szkoły:

  1. Świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej.
  2. Świadectwa szkolne z poszczególnych klas w przypadku kandydata ubiegającego się o przejście z innej szkoły podobnego typu  po co najmniej jednym roku nauki,  bądź zaświadczenie o przebiegu nauczania w przypadku nauki  w okresie nauki krótszym niż semestr.
  3. 3 podpisane zdjęcia.
  4. Podanie rodziców /opiekunów prawnych o przyjęcie do szkoły kandydata  niepełnoletniego.

Do pobrania:

  1. Kwestionariusz osobowy wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły.
  2. Podanie rodziców w przypadku kandydata niepełnoletniego.

Informacja dotycząca opłat:

  1. Wpisowe w jednorazowej wysokości 100 złotych płatne podczas zapisu do szkoły.
  2. Czesne w wysokości 150 złotych miesięcznie płatne z góry do 10 każdego miesiąca.
  3. Formy płatności: gotówką w kasie szkoły czasie pracy sekretariatu lub przelewem  na konto szkoły:

Santander Bank Polska S. A

95 1500 1096 1214 7000 8553 0000

Zespół Szkół Niepublicznych „Czaplówka” w Koszalinie

75-709 Koszalin

  1. Wojska Polskiego 83

W tytule przelewu należy koniecznie   podać:  imię i nazwisko słuchacza, klasa, czesne za  miesiąc ….. .