Czaplówka » O szkole

O szkole

Kategorie

czaplowka_dyrekcja18

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku –tzw.,,Czaplówka” to placówka edukacyjna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka w szkole trwa 3 lata dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz 2 lata dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Przedmioty ogólnokształcące to język polski, język angielski, matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka oraz podstawy przedsiębiorczości. Szkoła oferuje rozszerzony program nauczania z geografii i wiedzy o społeczeństwie. Opłata wpisowa to 100 zł. Czesne w wysokości 150 zł płatne jest co miesiąc (przez 10 miesięcy). Egzaminy semestralne odbywają się bez dodatkowych opłat. Nauka prowadzona jest w systemie wieczorowym i  zaocznym. Zajęcia odbywają się w  poniedziałek, wtorek i czwartek od 15.20, w systemie wieczorowym lub piątek od godziny 16.00 do 20.45 oraz sobotę od 8.00 do 17.50 (około 2 razy w miesiącu)w systemie zaocznym. Każdy semestr kończy się egzaminami ze wszystkich przedmiotów. Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne i zaświadczenia do ZUS. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z dużym doświadczeniem w pracy w systemie zaocznym i z osobami dorosłymi. Zaletą naszej placówki jest miła atmosfera, życzliwość oraz gwarancja rzetelnej wiedzy.