Czaplówka » O szkole

O szkole

Kategorie

czaplowka_dyrekcja18

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku –tzw.,,Czaplówka” to placówka edukacyjna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka w szkole trwa 4 lata dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 3 lata dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia. Przedmioty ogólnokształcące to język polski, język angielski, matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, historia, historia i teraźniejszość, informatyka oraz podstawy przedsiębiorczości. Szkoła oferuje rozszerzony program nauczania z geografii i biologii. Opłata wpisowa to 100 zł. Czesne w wysokości 200 zł płatne jest co miesiąc (przez 10 miesięcy). Egzaminy semestralne odbywają się bez dodatkowych opłat. Nauka prowadzona jest w systemie  zaocznym. Zajęcia odbywają się w  piątek od godziny 15.20 do 20.15 oraz sobotę od 8.00 do 18.00 (około 2 razy w miesiącu). Każdy semestr kończy się egzaminami ze wszystkich przedmiotów. Słuchacze otrzymują legitymacje szkolne i zaświadczenia do ZUS. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z dużym doświadczeniem w pracy w systemie zaocznym i z osobami dorosłymi. Zaletą naszej placówki jest miła atmosfera, życzliwość oraz gwarancja rzetelnej wiedzy.