Czaplówka » Kronika

Kronika

Kategorie

„Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią
teraźniejszości,zaś przyszłość wyrasta z obu.”

(T. Kotarbiński)

KALENDARIUM

 • 1996 r. – Powołanie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lęborku na bazie szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły  zawodowej. Szkoła mieści się w budynku Zespołu Szkół  Mechanicznych w Lęborku;
 • od 01.09.1996 r. – Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje dr Z. Czapla; osoba prowadząca  do 31.08.2000 r. szkołę;
 •  od 02.09.1996 r.  do 31.08.2001 r. – Wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Kazimierz Czapla;
 • od 01.04.1998 r. do 31.08.2001 r. – Wicedyrektorem zostaje mgr Irena Babczyszyn;
 •  od 01.11.1998 r. do 31.08.2001 r. – Szkoła zmienia siedzibę. Zostaje nią Zespół Szkół Nr 1 w Lęborku;
 •  od 01.09.2000 r. – Dyrektorem Naczelnym, osobą prowadzącą jest dr Zygmunt Czapla;
 • od 01.09.2000 r. do 31.08.2006 r. – Dyrektorem szkoły zostaje mgr Irena Babczyszyn;
 • od 01.09.2000 r. do 31.08.2006 r. – Wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Irena Pajewska;
 • 03.09.2001 r. – Ponownie siedzibą szkoły staje się Zespół Szkół Mechanicznych w Lęborku;
 • od 03.09.2001 r. do 31.08.2006 r. – Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych zostaje mgr Kazimierz Czapla;
 • 01.09.2005 r. –  Podział szkół: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku na podbudowie gimnazjum oraz Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lęborku na podbudowie szkoły zasadniczej;
 • 01.09.2005 r. – Dyrektorem Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lęborku zostaje mgr Irena Pajewska;
 • od 01.09.2006 r. do 31.08.2007 r. – Dyrektorem Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lęborku zostaje mgr Irena Babczyszyn;
 • od 01.09.2007 r. – Dyrektorem szkół: Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zostaje mgr I. Pajewska.
 • od 01.04.2013r. –  pełniącym obowiązki Dyrektora obu szkół: Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zostaje mgr B. Hrycyk.