Czaplówka » Kalendarz

Kalendarz

Kategorie

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Lęborku

KALENDARZ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lp. ZADANIE Termin
1.      Zebranie rady pedagogicznej wrzesień
2.      Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 15.09.2023r.
3.      Złożenie deklaracji wstępnych uczniów klas IV na egzamin maturalny do 30.09.2023 r.
4.      Podanie tematów prac kontrolnych wszystkie semestry 15.10.2023r.
5.      Złożenie prac kontrolnych semestr VII. 07.11.2023r.
6.      Zebranie rady pedagogicznej dopuszczającej do sesji egzaminacyjnej semestr VII. 06.12.2023r.
7.      Sesja egzaminacyjna semestr VII. 04-19.12.2023r.
8.      Złożenie prac kontrolnych semestr I i III, V. 16.12.2023r.
9.      Zebranie rady pedagogicznej dopuszczającej do sesji egzaminacyjnej semestr I i III,V. 14.12.2023r.
10.   Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej semestry VII. 14.12.2023r.
11.   Sesja egzaminacyjna semestr I i III, V. 18.12.2023-30.01.2024r
12.   Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023-01.01.2024r.
13.   Rozpoczęcie VII semestru r. szk. 2023/24 01.01.2024 r.
14.   Ferie zimowe 29.01-11.02.2024r.
15.   Rozpoczęcie I i III, V semestru r. szk. 2023/2024 12,02.2024r.
16.   Złożenie deklaracji ostatecznych uczniów klas IV na egzamin maturalny do 7.02.2024 r.
17.   Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej semestry I, III, V.                 14,02.2024r.
18.   Podanie tematów prac kontrolnych VIII semestr. 10.04.2024r.
19.   Złożenie prac kontrolnych semestr VIII. 20.03.2024r
20.   Zebranie rady pedagogicznej dopuszczającej do sesji egzaminacyjnej semestr VIII 24.03.2024r.
21.   Wiosenna przerwa świąteczna 28.03-02.04.2024r.
22.   Sesja egzaminacyjna semestr VIII 9-24.04.2024r.
23.   Podanie tematów prac kontrolnych semestr II i IV, VI. 10.04.2024r.
24.   Uroczystość pożegnania klasy IV 19.04.2024r.
25.   Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej semestr VIII. 25.04.2024r.
26.   Złożenie prac kontrolnych semestr II i IV, VI 08.05.2024r.
27.   Zebranie rady pedagogicznej dopuszczającej do sesji egzaminacyjnej semestr II i IV, VI. 11.05.2024r.
28.   EGZAMIN MATURALNY Termin główny: 7 do 25.05.2024 r.

Wg oddzielnego harmonogramu

29.   Sesja egzaminacyjna semestry II i IV, VI. 21.05-19.06.2024r.
30.   Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej semestry II , IV, VI. 18.06.2024r.
31.   Zakończenia zajęć dydaktycznych w PLOdD. 22.06.2024 r.
32.   Ferie letnie 22.06.-31.08.2024 r.