Czaplówka » Kalendarz 2019/2020

Kalendarz 2019/2020

Kategorie

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Lp. ZADANIA Termin
1.     Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 06.09.2019r.

 

2.     Zebranie  rady pedagogicznej (organizacja roku szkolnego 2019/20) 17.09.2019r.
3.     Złożenie deklaracji wstępnych uczniów klas III na egzamin maturalny do 30.09.2019 r.
4.     Złożenie prac kontrolnych przez semestr V 23.11.2019 r.
5.     Złożenie prac kontrolnych przez semestr I i III 07.12.2019r.
6.     Zebranie  rady pedagogicznej. Dopuszczenie Słuchaczy do sesji egzaminacyjnej. 4.12.2019r.
7.     Sesja egzaminacyjna semestr V 06-21.12.2019r.
8.     Sesja egzaminacyjna semestr I i III ( semestr I od  22.11.2019r.) 20.12.2019-11.01.2020
9.     Koniec semestru V 21.12.2019r.
10.           Zimowa przerwa Świąteczna 23-31.2019r.
11.           Koniec semestru I i III 11.01.2020r.
12.           Egzaminy próbne dla klas III Wg oddzielnego harmonogramu
13.           Ferie zimowe 13.01.-26.01.2020r.
14.           Zebranie rady pedagogicznej (klasyfikacja Słuchaczy semestrów I, III, V) 05.02.2020r.
15.           Złożenie prac kontrolnych przez semestr V 12.03.2020r.
16.           Zebranie  rady pedagogicznej. Dopuszczenie Słuchaczy semestru V do sesji egzaminacyjnej 25.03.2020r.
17.           Sesja egzaminacyjna semestr VI 27.03-18.04.2020r.
18.           Wiosenna przerwa świąteczna 09-14.2020r
19.           Zebranie rady pedagogicznej (klasyfikacja Słuchaczy semestru VI) 22.04.2020r.
20.           Zakończenie uroczyste klas IV 18.04.2020r.
21.           Złożenie prac kontrolnych przez semestr I i III 9.05.2020r.
22.           Zebranie  rady pedagogicznej. Dopuszczenie Słuchaczy semestru II i IV do sesji egzaminacyjnej 13.05.2020r.
23.           Sesja egzaminacyjna semestr II i IV 22.05-20.06.2020r.
24.           Zakończenia roku szkolnego 20.06.2020r.
25.           Zebranie  rady pedagogicznej. 22.06.2020r.
26.           Ferie letnie 27.07.-31.08.2020r.