Czaplówka » Kalendarz

Kalendarz

Kategorie

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Lęborku

KALENDARZ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Lp. ZADANIE Termin
1.       Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 09.09.2022r.
2.       Zebranie rady pedagogicznej wrzesień
3.       Złożenie deklaracji wstępnych uczniów klas IV na egzamin maturalny do 30.09.2022 r.
4.       Podanie tematów prac kontrolnych wszystkie semestry 15.10.2022
5.       Złożenie prac kontrolnych semestr VII. 07.11.2022r.
6.       Zebranie rady pedagogicznej dopuszczającej do sesji egzaminacyjnej semestr VII. 02.12.2022r.
7.       Sesja egzaminacyjna semestr VII. 04-19.12.2022r.
8.       Złożenie prac kontrolnych semestr I i III, V. 16.12.2022r.
9.       Zebranie rady pedagogicznej dopuszczającej do sesji egzaminacyjnej semestr I i III,V. 16.12.2022r.
10.   Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej semestry VII. 21.12.2022r.
11.   Sesja egzaminacyjna semestr I i III, V. 18.12.2022-30.01.2023r
12.   Zimowa przerwa świąteczna 23 -31.12.2022 r.
13.   Rozpoczęcie VII semestru r. szk. 2022/23 21.12.2022 r.
14.   Ferie zimowe 16-29.01.2023r.
15.   Rozpoczęcie I i III, V semestru r. szk. 2022/2023 01,02.2023r.
16.   Złożenie deklaracji ostatecznych uczniów klas IV na egzamin maturalny do 7.02.2023 r.
17.   Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej semestry I, III, V.                 09,02.2023r.
18.   Podanie tematów prac kontrolnych VIII semestr. 10.04.2023r.
19.   Złożenie prac kontrolnych semestr VIII. 20.03.2023r
20.   Zebranie rady pedagogicznej dopuszczającej do sesji egzaminacyjnej semestr VIII 24.03.2023r.
21.   Wiosenna przerwa świąteczna 06-11.04. 2023r.
22.   Sesja egzaminacyjna semestr VIII 9-24.04.2023r.
23.   Podanie tematów prac kontrolnych semestr II i IV, VI. 10.04.2023r.
24.   Uroczystość pożegnania klasy IV 24.04.2023r.
25.   Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej semestr VIII. 26.04.2023r.
26.   Złożenie prac kontrolnych semestr II i IV, VI 08.05.2023r.
27.   Zebranie rady pedagogicznej dopuszczającej do sesji egzaminacyjnej semestr II i IV, VI. 11.05.2023
28.   EGZAMIN MATURALNY Termin główny: 4 do 23.05.2023 r.

Wg oddzielnego harmonogramu

29.   Sesja egzaminacyjna semestry II i IV, VI. 21.05-19.06.2023r.
30.   Zakończenia zajęć dydaktycznych w PLOdD. 16.06.2023 r.
31.   Zebranie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej semestry II i IV. 23.06.2023r.
32.   Ferie letnie 24.06.-31.08.2023 r.