Czaplówka » Kalendarz 2017/2018

Kalendarz 2017/2018

Kategorie

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp. Data
1. Rozpoczęcie roku szkolnego. 04.09.2017
2. Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej planująca organizację roku szkolnego. 04.09.2017
3. Złożenie deklaracji maturalnych. 30.092017
4. Złożenie prac kontrolnych semestr V zaoczny. 25.11.2017r.
5. Złożenie prac kontrolnych semestr I i III. 09.12.2017r.
6. Sesja egzaminacyjna semestr V. 08.12.2017-13.01.2018r.
7. Rozpoczęcie semestru VI. 15.01.2018
8. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.22017r. -01.01.2018r.
9. Sesja egzaminacyjna semestr I i III 02.01.2018r.-27.01.2018r.
10. Ferie zimowe 29.01.2018r-11.02.2018r.
11. Rozpoczęcie semestru II i IV. 12.02.2018r.
12. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej wszystkich klas. 12.02.2018r.
13. Sesja egzaminacyjna poprawkowa i terminy dodatkowe. 12.02.2018r. –  17.03.2018r.
14. Złożenie prac kontrolnych semestr VI. 17.03.2018r.
15. Wiosenna przerwa świąteczna. 29.03.2018r.- 03.04.2018r.
16. Sesja egzaminacyjna semestr VI. 13.04.2018r. – 28.04.2018r.
17. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej semestr VI 28.04.2018r.
18. Egzamin maturalny. Według rozporządzenia OKE
19. Złożenie prac kontrolnych semestr II i IV 13.05.2018r.
20. Sesja egzaminacyjna semestr II i IV 25.05.2018r- 15.06.2018r.
21. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej semestr II i IV 18.06.2018r.
22. Zakończenie roku szkolnego. 21.06.2018r

 

Dodatkowe dni wolne:

30.04.2018r. – poniedziałek

01.06.2018r. – piątek