Czaplówka » Konto bankowe

Konto bankowe

Kategorie

Informacja o wysokości opłat

  • Opłata wpisowa – 100 zł.
  • Czesne w wysokości 200 zł płatne co miesiąc (przez 10 miesięcy ).
  • Opłata dodatkowa w wysokości 60 zł, która wynika z §7.4.12 statutu szkoły,   a dotyczy słuchaczy, którzy nie osiągnęli 50 % obecności na zajęciach dydaktycznych  w danym miesiącu .

„Słuchacz, który nie spełnia warunków zawartych w punktach 2. i 3. Art. 26 ustawy     z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ. U. 2020 r. poz. 17 ze zm.)zobowiązany jest do miesięcznej opłaty czesnego za naukę zwiększoną o kwotę prawnie zmniejszoną przez Państwo dla samorządu powiatowego w Lęborku. Nie wykonanie tego obowiązku skutkowało będzie skreśleniem z listy słuchaczy.

 

Santander Bank Polska S. A

95 1500 1096 1214 7000 8553 0000

Zespół Szkół Niepublicznych „Czaplówka” w Koszalinie

75-709 Koszalin , ul. Wojska Polskiego 83

W tytule przelewu należy koniecznie   podać:  imię i nazwisko słuchacza, klasa, czesne za  miesiąc ….. .