Czaplówka » Przewodnik po Szkole

Przewodnik po Szkole

Kategorie

Przewodnik po Szkole

dla słuchacza Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

w Lęborku

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Prywatne LO dla Dorosłych jest Szkołą kształcąca osoby dorosłe co z Twojej strony wymaga zupełnie innego podejścia niż to, do którego przywykłeś ucząc się do tej pory.
 2. Specyfika szkół dla dorosłych polega na tym, że nauczyciele jedynie omawiają/rozwiązują z Tobą najtrudniejsze zagadnienia z podstawy programowej. Większość materiału musisz przerobić samodzielnie!
 3. Wszelkie informacje związane z Twoją nauką znajdziesz na stronie internetowej Szkoły www.czaplowka.pl. Informacje dotyczą m.in. takich spraw jak: plan pracy szkoły, terminarz zjazdów, plany konsultacji,  terminy egzaminów. Staraj się odwiedzać naszą stroną przynajmniej raz w tygodniu, a już na pewno  przed każdym zjazdem. Pozwoli to Tobie uniknąć wielu „niespodzianek” w trakcie roku szkolnego.
 4. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne możesz skorzystać z pomocy pracownika Sekretariatu. Pamiętaj jednak, że zatrudniona w nim osoba ma swoje obowiązki, dlatego staraj się nie dzwonić po informacje, które znajdziesz na stronie.
 5. Szanujemy swój czas dlatego PRZYCHODŹ NA ZAJĘCIA O WYZNACZONEJ GODZINIE. Zaplanuj swoje przyjście na tyle wcześnie, abyś w godzinach przewidzianych na prowadzenie zajęć nie musiał/a zajmować się innymi czynnościami, jak szukanie sali zajęć, miejsca na parkingu,  itp.
 6. Na terenie szkoły możesz korzystać ze szkolnej biblioteki.
 7. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest nie tylko zdanie egzaminów, ale także uczestniczenie w przynajmniej 50% zajęć lekcyjnych w miesiącu. Zaplanuj swój tydzień tak, abyś miał/a czas na przychodzenie na zajęcia.
 8. Legitymacja naszej Szkoły uprawnia do zniżek ustawowych.

ZAJĘCIA

 1. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym ZSMI w Lęborku.
 2. Zanim przyjedziesz na zajęcia sprawdź na stronie Szkoły www.czaplowka.pl czy coś nie uległo zmianie (odwołane konsultacje, zmiana terminów zjazdów,  egzaminów semestralnych itp.).
 3. Informacje na temat przydziału sali dla poszczególnych klas lub przedmiotu znajdziesz w gablocie przed sekretariatem. Nie przychodź z tym do sekretariatu.
 4. Na każdych zajęciach PAMIĘTAJ O CZYTELNYM PODPISANIU LISTY OBECNOŚCI. To ważne! Od tego zależy nie tylko Twoje zaliczenie przedmiotu, ale także odpłatność za naukę.
 5. Pamiętaj. Możesz opuścić nie więcej niż 50% obowiązkowych zajęć z danego przedmiotu. Jeśli przekroczysz ten limit musisz liczyć się nie tylko z obowiązkiem dodatkowej odpłatności za naukę, ale także z tym, że będziesz nieklasyfikowany(a).

 

EGZAMINY SEMESTRALNE

 1. Słuchacze mają obowiązek zdania egzaminu semestralnego z każdego przedmiotu.
 2. Podstawą dopuszczenia do egzaminów semestralnych jest dostarczenie nauczycielowi w wyznaczonym terminie pracy kontrolnej z każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Praca kontrolna musi spełniać wytyczne podane do wiadomości słuchaczy przez nauczyciela .

Pamiętaj. Nauczyciel musi mieć czas, aby sprawdzić i ocenić Twoją pracę kontrolną.

 1. Informację związane z terminami egzaminów semestralnych znajdziesz na stronie internetowej szkoły bądź w gablocie przed sekretariatem.

Więcej informacji na temat szkolnego systemu oceniania znajdziesz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty”