Czaplówka » Rekrutacja

Rekrutacja

Kategorie

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Czaplówka” w Lęborku ul. Marcinkowskiego 1, tel. 730-328-080  zaprasza do nauki w formie:

wieczorowej: poniedziałek, wtorek, czwartek ( od godziny 15.20),
zaocznej: piątek od 15.20 i sobota, co dwa tygodnie.

Reklama Czaplówki

Reklama Czaplówki

Nauka odbywa się w trzyletnim liceum ogólnokształcącym po ukończeniu gimnazjum

( do klasy drugiej liceum mogą być przyjęci absolwenci zasadniczych szkół zawodowych)

  •  dysponujemy życzliwą i doświadczoną kadrą;
  •  gwarantujemy rzetelną wiedzę;
  •  jesteśmy szkołą przyjazną, która funkcjonuje już 18 lat i posiada uprawnienia szkoły publicznej.