Czaplówka » Rekrutacja

Rekrutacja

Kategorie

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Czaplówka” w Lęborku ul. Marcinkowskiego 1, tel. 730-328-080  zaprasza do nauki w formie:
zaocznej: piątek od 15.20 i sobota od 8.00, co dwa tygodnie.

Reklama Czaplówki

Nauka odbywa się w czteroletnim liceum ogólnokształcącym po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum.

( do klasy drugiej liceum mogą być przyjęci absolwenci zasadniczych szkół zawodowych       i branżowych szkół I stopnia)

  • dysponujemy życzliwą i doświadczoną kadrą;
  • gwarantujemy rzetelną wiedzę;
  • jesteśmy szkołą przyjazną, która funkcjonuje od 1996 roku i posiada uprawnienia szkoły publicznej.