Kategorie

PLAN Sesji egzaminacyjnej

Lp. Przedmiot/semestr

drugi

Egzamin pisemny lub/i

Egzamin ustny

Uwagi
1 j. polski 22.05.2021
2 j. angielski   18.06.2021 18.06.2021
3 Matematyka 12.06.2021 19.06.2021
4 Historia 12.06.2021
5 WOS 12,06,2021
6 Chemia 22,05,2021
7 Biologia 19.06.2021
8 Geografia 18,06,2021
9 Fizyka 12,06,2021
10 Podstawa przedsiębiorczości 11,06,2021
11 Informatyka 12,06,2021

 

 

Lp. Przedmiot/semestr

4/czteroletni

Egzamin pisemny lub/i

Egzamin ustny

Uwagi
1 j. polski 21,05,2021
2 j. angielski 18,06,2021 19,06,2021
3 Matematyka 11,06,2021 19,06,2021
4 Historia 22,05,2021
5 Chemia 22,05,2021
6 Biologia 18,06,2021
7 Geografia 11,06,2021
8 Fizyka 22,05,2021

 

 

Lp. Przedmiot/semestr

4/trzyletnia

Egzamin pisemny lub/i

Egzamin ustny

Uwagi
1 j. polski 21,05,2021
2 j. angielski 18,06,2021 19,06,2021
3 Matematyka 12,06,2021 18,06,2021
4 Biologia 19,06,2021
5 Geografia 12,06,2021
6 Historia i społeczeństwo 18,06,2021

 

Informacja

W związku z trybem pracy ZSMI w Lęborku zjazd z 4-5.06.2021r. został przeniesiony na następny tydzień to jest 11-12.06.2021r. Zmiana terminu uzgodniona z Dyrektorem Naczelnym dr. Z. Czaplą.

Tematy prac kontrolnych semestr letni

Aktualizacja (09.05.2021)

Semestr II, kl.I

Semestr IV, kl. II-3

Semestr IV, kl.II-4

 

Plan konsultacji maj 2021

Plan konsultacji maj 2021