Czaplówka » Aktualności (Strona 2)

Aktualności

Kategorie

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania

i przeciwdziałania COVID-19 wśród słuchacz, ich rodziców

i pracowników PLOdD w Lęborku w trakcie prowadzonych zajęć stacjonarnych

Rozpoczęcie zajęć szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

W miesiącu wrześniu 2020 roku zapraszamy na pierwsze zajęcia szkolne

w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Lęborku.

Harmonogram zajęć  przedstawia się następująco:

11 września 2020 r.( piątek)  od godziny 15.20.

12 września 2020 r.(sobota) od godziny 8.00.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Czaplówka”

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Czaplówka” w Lęborku ul. Marcinkowskiego 1, tel. 730-328-080  zaprasza do nauki w formie:
zaocznej: piątek od 15.20 i sobota, co dwa tygodnie.

  1. Nauka odbywa się w czteroletnim liceum ogólnokształcącym po ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  1. Od klasy drugiej w trzyletnim liceum ogólnokształcącym po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej lub gimnazjum i klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego.
  • dysponujemy życzliwą i doświadczoną kadrą;
  • gwarantujemy rzetelną wiedzę;
  • jesteśmy szkołą przyjazną, która funkcjonuje już 22 lata i posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Wakacyjne godziny pracy sekretariatu

poniedziałek, środa, piątek    od 9:00 do 13:00. 

Proszę umieścić na stronie – lipiec i sierpień